Hyvä ihmissuhde

rounded_corners.vaalsin

Jos kaipaat hyvää ihmissuhdetta, niin siihen tarvitaan selkeää viestintää ja avoimuutta, joka voi sitten johtaa hyväksyntään ja kiintymykseen. Sen jälkeen saatatte nauttia toistenne seurasta vaikkapa syömällä yhdessä. Se vahvistaa yhteyttä. Joskus voitte kokea suhteessanne jopa hurmaavia hetkiä.

Hyvässä ihmissuhteessa uloshengitys korostuu. Silloin myös puhutaan paljon.

S1.rauhaR a u h a  >< minuuden katoaminen

RAUHA löytyy SDG*tunnekartan keskipisteestä.   Syvimmiltään tämä on olosuhteista riippumatonta rauhaa, jonka Jeesus voi meille antaa  (1) .

”Minun rauhani – sen minä annan teille.”   (Joh. 14:27)

Vaikka SDG*tunnekartalla on kristillinen pohjavire, niin sitä voi mainiosti tutkia myös ilman hengellistä näkökulmaa.

”sain anteeksi”, ”annan anteeksi”, ”löysin minuuteni”, ”saan olla rauhassa”

S1.selkeysS e l k e y s  ><  hämmennys

SELKEYS voidaan ilmaista myös sanoilla yksinkertaisuus tai jäsentyneisyys.

Tämä tunne löysi tiensä SDG*tunnekartalle Erik Ewaldsin luentokasetilta, jossa hän harmitteli jonkun kysyjän huonoa käsialaa.  Erik Ewaldsin kirjoja suosittelen luettaviksi niiden ytimekkyyden vuoksi.

”ymmärrän”, ”oivalsin”, ”tajusin, ”ymmärsin”, ”hoksasin”, ”nyt valkeni”, ”hahmotan”

S1.avoimuusA v o i m u u s  ><  vääryys

AVOIMUUS on ihmissuhteiden kehittymisen elinehto.

Avoimuus tarkoittaa sekä suun että korvien avoimuutta.  Vain sillä tavalla syntyy aitoa  vuoropuhelua.

”kerron”, ”tuli puheripuli”, ”paljastan”, ”rehellisesti sanoen”, ”näin meidän kesken”

S1.hyväksyntä.jpgH y v ä k s y n t ä  >< kiukku

HYVÄKSYNTÄÄ me kaikki kaipaamme. Siihen kuuluu myös epätäydellisyyksien salliminen. Hyväksyntää voi ilmaista katsomalla toista silmiin kun samalla ajattelee hänestä myönteisiä asioita. Tuijotus on sitten asia erikseen.

”kelpaan”, ”sallin”, ”kelpuutan”, ”valitsen”, ”suvaitsen”, ”siedän”, ”on se ihan OK”, ”puollan”, ”joo”, ”niinpä”, ”aivan niin”, ”kannatan”, ”sain tunnustusta”, ”otan mukaan”

S1.kiintymysK i i n t y m y s  >< viha

KIINTYMYS ja rakkaus eivät mielestäni ole synonyymeja, koska kaikki tunteet ovat vain väliaikaisia. Tunteet menevät ja tulevat – kuin pilvet. Sen sijaan rakkaus on parhaimmillaan ikuinen valinta välittää toisesta.

Rakkaus ei koskaan katoa” (1:Kor 13:8)

 

K1.hyväihmissuhde.kiintymysIhmissuhteissa ihastuksen tunne saattaa parissa vuodessa jalostua rakkaudelliseksi kiintymykseksi. Tiedepiireissä onkin todettu, että ihastus ja kiintymys ovat eri tunteita (2) .

”pidän”, ”tykkään”, ”rakastan”, ”harrastan”, ”suosin”

S1.nautintoN a u t i n t o  ><  raivo

NAUTINTO koetaan usein aistien kautta. Jos joku nautinnon lähde alkaa hallita elämää, on kyse riippuvuudesta.

”nautin”, ”tuntuu hyvältä”, ”tosi kaunis”, ”tämä maistuu hyvältä”, ”mitkä aromit”, ”hivelee korvia”, ”minua hyväillään”, ”nyt elämä maistuu”, ”nautin joka sekunnista”, ”elämä tuntuu elämältä”, ”nautin kun saan vain olla”, ”nautin seurastasi”, ”koen mielihyvää, kun saan tehdä tätä”

S1.yhteysY h t e y s  ><  julmuus

YHTEYS on kaveruutta. Yhteys omiin tunteisiin auttaa saamaan paremman yhteyden muihinkin. Yhteys Jumalaan puolestaan toimii rukouksen avulla. Näin siis yhteydellä on ainakin kolme ulottuvuutta – toisiin, omaan itseen sekä Jumalaan. Yhteyden tunneskaala pätee noihin kaikkiin eli selkeyttä, avoimuutta, hyväksyntää ja kiintymystä tarvitaan!

”kuulutaan yhteen”, ”ollaan ystäviä”, ”ollaan kumppaneita”, ”tunnetaan sielunsukulaisuutta/samansieluisuutta/sielunkumppanuutta”, ”ollaan kuin paita ja peppu”, ”meillä on hyvä suhde”, ”ymmärretään toisiamme jo puolesta sanasta”, ”ollaan kavereita”

S1.hurmaH u r m a   ><   hysteria

HURMA voi kehittyä monistakin nautinnon lähteistä. Vauhdin ja tanssin hurma lienevät monelle tuttuja.

Hyvän ihmissuhteen tunneskaalan päätepisteessä hurma saattaa johtaa myös minuuden katoamiseen. Sitä kautta siis SDG*tunnekartan ääritunteet hurma, tyhjyys, epätoivo, kauhu, hysteria, mania, euforia ja helppous yhtyvät.

”on ihanaa”, ”huumaava tunne”, ”olen ekstaasissa”

   Paluu                          Seuraava                       Viitteet

Mainokset