Tunneilmaisun hyötyjä

Tunteesi saavat sydämen sykkeen ja hengitystapasikin muuttumaan (1,2).   Myös ilmeesi ja ryhtisi kuvaavat sisäistä mielenmaisemaasi.

Jotta saisit pitävämmän otteen tunnemaailmasta – sekä omasta että toisten – tarvitset käsitteitä eli nimiä tunteillesi. Ympäristöhän hahmottuu visuaalisten viestien lisäksi myös kielen avulla (3).  On tutkittu, että kielteiset tunteet vaimenevat, kun ne nimetään (4).  Torjuttuina ne voivat aiheuttaa fyysisiä oireita  (5).

Itsetuntemus, myötätunto sekä tunneäly perustuvat tunteiden nimeämiseen.

Tuota taitoa tarvitsevat lasten vanhemmat ja terapiassakin sitä tavoitellaan.

Paluu                          Seuraava                              Viitteet

Mainokset