Referenssit

 

”Emootioiden tutkimuksessa tärkeä havainto koskee sitä, että tunne kokemuksena on jatkumonluonteinen.  Ääripäinä ovat myönteinen ja kielteinen kokemus.  Näin perustunteista voidaan rakentaa niin sanottu tunnekartta (ks. esimerkiksi SDG-tunteet, www.taiwas.net/tunteet). Niinpä perustunteissa muun muassa ilon vastakohtana on suru, kiintymyksen eli rakkauden vastakohtana viha, uskalluksen eli rohkeuden vastakohtana paelko, ihailun vastakohtana inho ja niin edelleen.  Tunnekartan keskiössä on rauha.”

Pauli Niemelä, emeritusprofessori. Joensuu  (ote teoksestaan ”Systemaattinen ihmiskäsitys” s.62)

 

”SDG*tunnekartta on ainutlaatuinen visuaalinen mestariteos, joka havainnollistaa ihmisen päätunteet eri ilmansuuntiin kuvattuna, sekä niiden välissä kymmenet sivuvivahteet selkeällä suomen kielellä käsitteellistettynä, kaikki suhteessa toisiinsa. Syntynyt tiiviin oloinen kartta hyperviittausselostuksineen on koherentti kuvaus ihmisen mielestä. Voimme luoda siitä omia tulkintojamme, onhan eri kulttuureissa tunnesanoilla erilainen merkitys. Tunnekarttaa voi soveltaa itsensä johtamisen lisäksi tilanteissa, joissa on tarve miettiä ihmisten välisiä kompleksisia suhteita, sekä mentaalisena aputyökaluna monialaisessa tutkimuksessa. Systeemiajattelussa tunnekartan käyttämä keskeltä alkava visualisointitapa sopii parhaiten kuvaamaan intentionaalisuutta, päättäjien ajattelutapaa suhteessa ympäristöönsä”

Erkki Laitila, FT, systeemiajattelun tutkija.  Turku

 

”Mielestäni SDG*tunnekartta on oivaltavasti laadittu ja erinomainen apu tunteiden tunnistamisessa ja arvioimisessa. Sitä voi käyttää henkilökohtaisesti, terapiassa tai sielunhoidossa sekä ryhmätilanteissa. Pidän arvokkaana sen tarjoamaa hyvää kokonaiskuvaa tunteiden kirjosta. Tunnekartta auttaa hahmottamaan tunteiden mahdollista ”koostumusta” ja sen avulla voi ”paloitella” tunteensa pienemmiksi, helpommin käsiteltäviksi ja kestettäviksi osiksi. Se tarjoaa myös kasvu- ja kehityssuuntia tunteen työstämiseen ja ihmisenä kasvamiseen.”

Ansku Jaakkola, M. Div (Harvard University).  Jyvaskyla

 

Paluu etusivulle

 

 

Mainokset