Tunnekartan tarina

Viha koostuu halusta ja pelosta.” Tuon lause osui silmääni vuonna 1994 (1). Aloin miettiä tunteiden välisiä yhteyksiä. Niistä koostuikin looginen verkko. Tuttavani mielestä se muistutti Kohosen karttaa, jota käytetään tekoälysovelluksissa.

Löysin netistä tuon itseorganisoituvan kartan kolme periaatetta (2). Niiden mukaisesti keräsin parin tuhannen tunteen luettelon. Sijoittelin toisiaan muistuttavat tunteet lähekkäin ja vastakkaiset tunteet kauas toisistaan.

Kuulin 3000 vuotta vanhan intialaisen Kathakali-tunnejärjestelmän sisältävän yhdeksän perustunnetta (3). Huomasin niiden täsmäävän oman karttaluonnokseni kanssa. Siitä innostuneena aloin kehitellä laajempaa tunnekarttaa. Paperilapuille kirjoittamani sanat hakivat pitkään oikeita paikkojaan. Kyselin ystäviltäni ehdotuksiaan aukkoihin sopiviksi tunteiksi. Tunnesanat loksahtivat paikoilleen.

Radiosta korviini kantautui minuuden katoamisen käsite. Oivalsin, että äärimmäiset tunteet yhdistämällä tunnemaailmasta tuli pallonmuotoinen.

Tajusin yllättäen, että SDG*tunnekartan tunneskaalojen ja hengitysrytmien välillä näytti olevan yhteys. Myöhemmin selvisi, että se liittyi autonomisen hermoston kaksiosaiseen rakenteeseen (4) ja myönteisten tunteiden keskitettyyn sijaintiin kartan oikeassa yläneljänneksessä. Jotkut tunnetutkimuksetkin näyttivät tukevan tunnekartan lähitunnerakennetta (5).

Seija Tuovilan väitöskirjassaan tekemä tutkimuslöydös suomalaisten yleisimmin käyttämistä tunnenimityksistä vastasi SDG*tunnekartan neljää kaikkein keskeisintä tunnetta. Ne ovat ilo, suru, kiintymys ja viha (6).

Sain lopulta nimettyä tunneskaalat. Näitä tunnejatkumoita sosiaalityön emeritusprofessori Pauli Niemelä piti kirjassaan ”Systemaattinen ihmiskäsitys” tärkeänä havaintona (7).

Lisäsin kartalle tunneilmaisut ja mobiililaitteita varten vastatunteet päätunteiden alle. Tuttavat auttoivat SDG*tunnekartan käännöstyössä. Nyt sitä voi tutkia netissä englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi ja kohta jo venäjäksikin.  Löydät linkit niihin sivustolta tunnetunteesi.wordpress.com.

Kunnia yksin Jumalalle

Jyväskylässä 10.10.2015

P.Gudsson

Paluu

Mainokset